รับสมัครแม่บ้านอยู่ประจำ (คลองจั่น)

- คนไทย มีประสบการณ์การเป็นแม่บ้านมาก่อน
- อายุระหว่าง 35-50 ปี
- เงินเดือน 10,000 บาท
- หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
- มีที่พัก / อาหาร ฟรี
- บ้านนายจ้างอยู่ติดแฟลตคลองจั่น บางกะปิ
- ซักผ้า รีดผ้า งานบ้านทั่วไป
- ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อนายจ้าง โทร 064-4265462 (ดวงตา)


กรุงเทพมหานคร
Province
คลองจั่น บางกะปิ
Location
10,000 บาท
ราคาอื่นๆ


แม่บ้าน / ทำความสะอาด
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)